Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Enllaços

Didàctica de la filosofia

Llistat de llibres sobre metodologia filosòfica, didàctica, epistemologia de la filosofia, sociologia de la filosofia, etc.

Filosofia

Ètica

Enciclopèdies en línia de filosofia

Col·leccions de textos en línia

Grups, moviments pedagògics

  • Groupe Français d’Éducation Nouvelle – GFEN
  • GFEN Langues
  • Tractament Integrat de Llengua i Continguts (TILC)
  • Grup d’Innovació i Recerca per l’Ensenyament de la Filosofia (IREF)
  • Institut des pratiques philosophiques (Oscar Brenifier) (aquí)

Pàgines personals de professors i pedagogs

Didàctica de la història